Socialt ansvar

Så ser vi på socialt ansvar

Vi har ett ansvar gentemot våra kunder att erbjuda produkter som producerats med respekt för mänskliga villkor och rättigheter. Ett av våra tre prioriterade fokusområden inom hållbarhet är att våra medarbetare ska ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta på en internationell marknad innebär krav på att handla i överensstämmelse med gällande lagstiftning och normer. För att säkerställa detta ända ner på underleverantörsnivå arbetar vi med noggranna riktlinjer och rutiner som finns samlade i vår Uppförandekod. Där slår vi fast vad vi kräver av våra underleverantörer när det gäller socialt ansvar.

Vi sponsrar Team Rynkeby

Inwido Sverige är stolta sponsorer av välgörenhetscykellaget Team Rynkeby som varje år cyklar till Paris till fördel för barn med cancer och deras familjer. 

Deltagarna bekostar själva sitt deltagande och Team Rynkeby täcker projektets centrala omkostnader, det betyder att alla pengar som deltagarna samlar in oavkortat går till en av de fem barncancerorganisationer som Team Rynkeby samarbetar med i Norden. 2016 samlade Team Rynkeby in totalt 61,3 miljoner.