Incitamentsprogram 2016-2019

Incitamentsprogrammet inkluderar 1) erbjudande att teckna konvertibler för alla anställda 2) erbjudande att teckna teckningsoptioner för ledande befattninghavare i Inwido, dvs koncernledningen och Senior Leaders. Senior Leaders består av personer som ingår i lokala ledningsgrupper (Danmark, EBE, Finland, Norge, Sverige och Supply) samt alla Vice Presidents inom Inwido.

Dokument for konvertibelprogrammet  – alla anställda

Informationsbroschyr
Bilaga 1: Skatteinformation
Bilaga 2: Villkor för konvertibler serie 2016/2019 i Inwido AB (publ)
Bilaga 3: Anmälningssedel

Dokument för teckningsoptioner – till ledande befattningshavare i Inwido

Informationsbroschyr
Bilaga 1: Skatteinformation
Bilaga 2: Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Inwido AB (publ)
Bilaga 3: Anmälningssedel
Bilaga 4: Överlåtelseavtal