Ägandet fördelat på sektor

Aktieägardata uppdateras i början av varje månad. Försäljning/köp som görs 1-2 dagar innan nästkommande månad framgår först i aktieägardatan månaden efter.