Ägarstruktur

Aktieägardata uppdateras vid varje månadsskifte. Försäljning/köp som görs 1-2 dagar innan nästkommande månad framgår först i aktieägardatan månaden efter.