Aktiekapitalet utveckling

Inwidos registrerade aktiekapital uppgår till 231 870 112 SEK fördelat på 57 967 528 aktier med ett kvotvärde om 4,00 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna i Inwido är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Inwidos vinst och tillgångar.

 

År Händelse Ändring antal aktier Ändring aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2002 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00
2005 Fondemission 99 900 000 99 900 000 100 000 000 100 000 000 1,00
2005 Nyemission 13 034 252 13 034 252 113 034 252 113 034 252 1,00
2005 Nyemission 49 514 49 514 113 083 766 113 083 766 1,00
2005 Nyemission 743 783 743 783 113 827 549 113 827 549 1,00
2009 Nyemission 107 772 451 107 772 451 221 600 000 221 600 000 1,00
2010 Nyemission 10 270 112 10 270 112 231 870 112 231 870 112 1,00
2014 Sammanläggning av aktier (1:4) -173 902 584 - 57 967 528 231 870 112 4,00