Årsstämma 2015

Inwido AB:s årsstämma 2015 avhölls tisdagen den 12 maj 2015 i Malmö Börshus.