Årsstämma 2016

Inwido AB:s årsstämma 2017 avhölls tisdagen den 9 maj 2017, i Malmö Börshus.