Inbjudan till presentation av Inwidos bokslutskommuniké och rapport för Q4 2021, den 8 februari

Press inbjudan telkonferens/webcast bokslut 2021

Inwido kommer att publicera bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2021, den 8 februari kl. 07:45.  

En telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls samma dag kl. 10:00. Rapporten presenteras då av Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef samt Peter Welin, CFO.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan också följas direkt via webbsändning på; https://www.inwido.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer. Här hittar du också presentationsmaterial för mötet innan det börjar. Det kommer också att vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress.

För deltagande i telefonkonferensen/webbsändningen behövs ingen föranmälan men ring vänligen in fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

Ring in på telefonnummer SE: +46 (0)8 505 583 58 UK: +44 3333009270 US: +1 6467224957

Välkommen att medverka!

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com