Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020 är publicerad

Press Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020 SWE

Inwido Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020

Denna information är sådan information som Inwido AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 april, 2021 kl.10.00 CET.

 

Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgänglig på Inwidos hemsida i pdf-format. På hemsidan kan en tryckt version av Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten beställas, på svenska och engelska.

Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 innehåller utvecklad information om exempelvis:

  • Inwidos strategi för ökat värdeskapande
  • Klimatambition 2030/2050 och det accelererade hållbarhetsarbetet
  • Den starka utvecklingen inom e-Commerce
  • Corona-pandemins påverkan på koncernen
  • Inwidos marknadslandskap
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Partnersamarbeten för framtidens produktutveckling

 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com