Detta är Inwido

Inwido är Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Bekvämt, behagligt och tryggt. Så ska livet inomhus vara, vare sig du är hemma eller på jobbet, i ett nytt hus eller ett gammalt. Det är också vad vi på Inwido och våra 28 dotterbolag brinner för. Med rötterna i fönsterbranschen strävar vi hela tiden efter att leverera nya produkter och tjänster som gör livet inomhus lite bättre.

Esbo

Inwido i siffror

Inwidokoncernen fortsatte att växa under 2018. Nettoomsättningen ökade med 5 procent, från 6,371 MSEK till 6,667 MSEK, och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent.

5 percent
Omsättningstillväxt
6667 miljoner sek
Nettoomsättning
657 miljoner sek
Operationell EBITA
9,9 procent
Operationell EBITA marginal
28
Antal dotterbolag

Här finns vi

Inwido har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Where we are

Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att vi ska ge mer än vi tar – det våra bolag förbrukar för att producera ska på sikt leda till större vinster för såväl bolag som aktieägare och samhället i stort.

Så tar vi ansvar

Dotterbolagen inom Inwido påverkar både miljö och människor. Som branschledare har vi ett stort ansvar – men det öppnar också stora affärsmöjligheter.  

Hållbarhet

M&A

Förvärv som tillväxtmotor

En viktig motor i Inwidos strategi för tillväxt är förvärv. Vi söker kontinuerligt nya lönsamma bolag som verkar inom komfort, inomhusklimat och trygghet med potential för fortsatt vinsttillväxt.

Vår förvärvsfilosofi