Inwido som partner

Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet, erbjuder koncernövergripande, strategiska samarbeten med leverantörer, kunder och partners. Vår ambition är att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten.

Läs mer
Thumbnail

Vi har en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra dotterbolag ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor.

Som partner erbjuder Inwido och våra dotterbolag lång erfarenhet och bred kompetens, finansiell stabilitet, effektiviseringsmöjligheter, samarbeten inom teknik och digitalisering samt andra strategiska fördelar som följer av ett samarbete med en marknadsledande koncern. 

På central nivå arbetar kategoriansvariga specialister strategiskt med upphandling av bland annat trä, glas, aluminium, färg och logistik för produktion och transport av fönster och dörrar för alla Inwidos dotterbolag.

Våra avtal på koncernnivå möjliggör upphandling av större volymer av material vilket ger prisfördelar. Samarbetet med våra leverantörer ger oss också fördelar genom att vi får möjlighet att ta del av deras nya och innovativa lösningar.

En viktig del av detta arbete är också arbetet med att minimera risken för störningar av leveranser till våra fabriker. Vi gör detta främst genom så kallad dual sourcing som innebär att vi inte ska vara beroende av bara en leverantör inom de olika produktkategorierna. Det gör oss mindre sårbara och mer flexibla i fördelningen av våra resurser.

I arbetet med att välja våra leverantörer använder vi oss av en process för att identifiera potentiella leverantörer, godkänna valda leverantörer, implementera samarbetsprocesser och rutiner samt löpande utvärdera våra leverantörer.

Code of conduct

Inwido som partner

Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet, erbjuder koncernövergripande, strategiska samarbeten med leverantörer, kunder och partners. Vår ambition är att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten.

Läs mer
Thumbnail

Vi har en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra dotterbolag ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor.

Som partner erbjuder Inwido och våra dotterbolag lång erfarenhet och bred kompetens, finansiell stabilitet, effektiviseringsmöjligheter, samarbeten inom teknik och digitalisering samt andra strategiska fördelar som följer av ett samarbete med en marknadsledande koncern. 

På central nivå arbetar kategoriansvariga specialister strategiskt med upphandling av bland annat trä, glas, aluminium, färg och logistik för produktion och transport av fönster och dörrar för alla Inwidos dotterbolag.

Våra avtal på koncernnivå möjliggör upphandling av större volymer av material vilket ger prisfördelar. Samarbetet med våra leverantörer ger oss också fördelar genom att vi får möjlighet att ta del av deras nya och innovativa lösningar.

En viktig del av detta arbete är också arbetet med att minimera risken för störningar av leveranser till våra fabriker. Vi gör detta främst genom så kallad dual sourcing som innebär att vi inte ska vara beroende av bara en leverantör inom de olika produktkategorierna. Det gör oss mindre sårbara och mer flexibla i fördelningen av våra resurser.

I arbetet med att välja våra leverantörer använder vi oss av en process för att identifiera potentiella leverantörer, godkänna valda leverantörer, implementera samarbetsprocesser och rutiner samt löpande utvärdera våra leverantörer.

Code of conduct

Thumbnail

Partnerskap för uppkopplade lösningar

Inwido samarbetar med leverantörer av uppkopplade produkter och lösningar för det smarta hemmet. Med visionen att förbättra människor liv inomhus kombinerar vi den senaste digitala tekniken med traditionellt hantverk av hög kvalitet för uppkopplade fönster och dörrar. Vi erbjuder partnerskap för lösningar i det smarta hemmet med utvalda leverantörer som stödjer vår vision kring innovation.

Läs mer

Våra områden för innovation

  • Komfort – för en enklare och mer bekväm vardag vill vi utveckla och erbjuda användarvänliga uppkopplade produkter och lösningar som är enkla att installera och kontrollera, samt designmässigt snyggt integrerade i våra fönster och dörrar.
  • Inomhusklimat - för en minskad miljöpåverkan som förbättrar komforten i hemmet vill vi erbjuda lösningar som ger möjligheten att anpassa och förbättra luftkvalitet, temperatur och belysning i hemmet.  
  • Trygghet – genom skalskydd vill vi erbjuda lösningar som skapar trygghet och möjligt att såväl hemifrån som på plats kontrollera uppkopplade fönster och dörrar i hemmet.

Bli partner med Inwido

Som Europas största fönsterkoncern och ledande tillverkare av dörrar vill vi tillsammans med våra partners erbjuda de senaste innovationerna för hemmet. Inwido erbjuder därmed partnerskap med ledande leverantörer att utveckla uppkopplade produkter och lösningar för våra dotterbolag och kunder.