Våra bolag

Inwido leder och utvecklar bolag som erbjuder fönster, dörrar, förbättrad komfort, inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på kundernas behov erbjuder bolagen innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Våra dotterbolag har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Where we are
Bild
3970 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
60 percent
% av extern nettoomsättning
Bild
319
Operationell EBITA
Bild
8,0 procent
Operationell EBITA marginal

Resultat Nord

Affärsområde Inwido Nord samlar koncernens verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Norden är traditionellt Inwidos starkaste fäste, med en rad välkända dotterbolag som svenska Elitfönster och Hajom, finska Tiivi och Pihla samt norska Lyssand.

Resultat Syd

Affärsområde Inwido Syd samlar koncernens verksamheter i Danmark, Storbritannien, Irland och Polen. Här ingår också koncernens e-handelsverksamhet direkt till konsument, e-Commerce. Kända dotterbolag är till exempel KPK Døre og Vinduer, Spar Vinduer och CWG Choices. 

Bild
2517 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
37 percent
% av extern nettoomsättning
Bild
384
Operationell EBITA
Bild
15,2 procent
Operationell EBITA marginal