Årsstämma 2018

Inwido AB (publ) årsstämma ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. 

Malmö börshus, Skeppsbron