Årsstämma 2019

Aktieägarna i Inwido AB (publ), org.nr 556633-3828, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019  kl. 14.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30. Fullständiga bolagsstämmo-handlingar finns senast fr.o.m. den 12 april 2019 tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se .