Årsstämma 2023

Inwidos bolagsstämma 2023 hålls i Studio, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö den 4:e maj. För att ärende ska komma med i kallelsen ska aktieägaren komma in med en begäran senast 16 mars, med undantag för förslag till valberedningen som ska ha inkommit senast 4 mars 2023.