Största aktieägarna

Aktieägardata uppdateras i början av varje månad och data kommer från Euroclear. Försäljning/köp som görs 1-2 dagar innan nästkommande månad framgår först i aktieägardatan månaden efter. Alla aktieägare syns inte i listan eftersom vissa ägare har sina aktier hos en förvaltare, såsom en bank, som i sin tur inte redovisar ägarnamnet till Euroclear.