Aktien

Fakta om Inwidoaktien

  • Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i segmentet mellanstora bolag (Mid Cap).
  • Aktien noterades 26 september 2014.
  • Antalet utestående aktier uppgår till 57 967 528.
  • Handlas under tickerkoden: INWI
  • Inwido är det enda renodlade fönster- och dörrföretaget på Stockholmsbörsen