Användarvillkor

Personuppgifts- och cookiepolicy

Inwidos hantering av dina personuppgifter

Inwido värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Vi beskriver också vilka rättigheter du har. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Har du några frågor om denna policy kan du alltid kontakta oss på privacy@inwido.com

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress (ev. personnummer) när du på något sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss via hemsidan, exempelvis när du bokar in dig på ett årsmöte eller beställer printad version av senaste årsrapporten.

När du besöker hemsidan samlar vi också in enhetsinformation – t.ex. anonymiserad IP-adress, webbplatsinställningar, operativsystem, geografisk information, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg).

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Inwido sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

När du kontaktar oss via kommunikationskanalerna som presenteras på www.inwido.com lagrar vi dina uppgifter upp till en månad efter syftet med kommunikationen har uppfyllts.

När du registrerar dig till möten som hålls av Inwido AB, exempelvis Inwidos årsstämma, lagrar vi din information upp till en månad efter mötet har hållits.

Vad vi gör med informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem.

När du kontaktar oss via e-post och telefon lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Företagsuppgifter
 3. Ärendeuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn*, titel*, e-post, telefonnummer*
 2. Företag/Organisation*
 3. Meddelande i löptext

Vilket vi behandlar enligt vårt legitima intresse att svara på din förfrågan.

När du kontaktar oss via webbformulär för att prenumerera på pressmeddelanden, rapporter och/eller årsredovisningar lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. E-post

Vilket vi behandlar i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

När du anmäler dig till bolagsstämma via webbformulär lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Personnummer
 3. Aktieinnehav
 4. Biträdes namn

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, e-post*, telefonnummer
 2. Personnummer
 3. Antal innehav i Inwido aktien
 4. Namn*

Till grund för behandlingen av denna information ligger regler som vi styrs av till följd av aktiebolagslagen.

När du beställer tryckt version av årsredovisningen via webbformulär lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Företagsuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, yrkesroll*, e-post*
 2. Företag/organisation*

Vilket vi behandlar i enlighet med din förfrågan att skicka en tryckt årsredovisning till dig.

När du registrerar dig för att delta i investerarmöten och kapitalmarknadsdagar via onlineformulär ellre på annat sätt lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Namn
 2. E-post, telefonnummer
 3. Företagsinformation
 4. Yrke
 5. Matallergier och matpreferenser (e.g. glutenfri kost, laktosfri, vegan kost etc)

Vilket vi behandlar utifrån en intresseavvägning att planera, genomföra och följa upp informationsmöten.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Inwido har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

I syfte att utveckla och tillhandahålla www.inwido.com och dess tjänster delar vi information med:

 • Lixion AB, with the organization number 556905-4439
 • Glesys AB, with the organization number 556647-9241

I syfte att leverera pressreleaser och nyhetsbrev delar vi information med:

 • Ciscion Ltd

I syfte att tillhandahålla digitala investerarmöten delar vi information med:

 • Microsoft
 • Andra deltagare i mötet (beroende på mötesform och distribution av inbjudan)

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig.

Om Inwido eller en väsentlig del av Inwidos tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss

Inwido AB (publ)
Organisationsnummer: 556633-3828
Adress: Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö, Sverige e-post: privacy@inwido.com
Tel: 010 – 451 45 00