Årsstämma 2017

Inwidos årsstämma ägde rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 6.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.