Kapitalmarknadsdag den 9 december, 2021

För att se hela sändningen från Kapitalmarknadsdagen 2021 - klicka här https://tv.streamfabriken.com/inwido-cmd-2021 och ladda ner presentationen i PDF på botten av denna sida.

Inwido lanserar nya långsiktiga mål med ökade ambitioner inom tillväxt och hållbarhet

Inwidos nuvarande finansiella mål har funnits sedan börsintroduktionen 2014, medan verksamheten och resultatgenereringen har utvecklats kontinuerligt. I Inwidos uppdaterade målsättningar accelereras tillväxtambitioner, organiskt såväl som genom förvärv, vilket reflekteras i Inwidos nya finansiella mål. Nedan presenteras de av styrelsen beslutade nya finansiella målen:

  • Tillväxt (reviderat): Omsättningsmål 20 miljarder kronor 2030
  • Lönsamhet (reviderat): >15% avkastning på operativt kapital
  • Kapitalstruktur: Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA <2.5x
  • Utdelning: Omkring 50% av nettovinst

Inwido höjer även ribban när det gäller gruppens hållbarhetsarbete med nya ambitioner:

  • Science Based Targets: Anslutning till SBTi verifierar Inwidos långsiktiga utsläppsminskningar för att bidra till 1,5-gradersmålet
  • Två nya hållbarhets-KPIer: Avfall samt antal fall av diskriminering och trakasserier
  • EU-taxonomin: 2030 ska 75% av försäljningen av fönster och dörrar vara Taxonomi-aligned                   

VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar Inwidos långsiktiga mål

- Våra nya långsiktiga mål vittnar om en mer tillväxtorienterad koncern vars konsolidering av den europeiska marknaden fortsätter. Att vi därtill adderar nya målsättningar inom hållbarhet kopplar på ett naturligt sätt samman våra finansiella mål med vårt bidrag till en mer hållbar värld, säger Henrik Hjalmarsson, VD & koncernchef Inwido.