Kapitalmarknadsdag 2018

Inwidos kapitalmarknadsdag 2018 ägde rum i Stockholm den 8 november. Representanter från Inwidos koncernledning med VD och koncernchef Håkan Jeppsson var på plats och informerade om koncernens utveckling, verksamhet och strategi.

8 november 2018 - summering av informationen

Som tidigare meddelats har Inwido, som en del av en ny strategi kallad Simplify, beslutat att införa en ny styrmodell. Den nya modellen presenteras idag närmare i samband med bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm. Simplify innebär i korthet att koncernens arbete genomgående ska förenklas och effektiviseras samtidigt som vårt kundfokus förstärks. Styrmodellen innebär att de enskilda dotterbolagen ges fullt affärs- och resultatansvar. Koncernen delas samtidigt upp i två istället för fyra rapporterande affärssegment: Inwido North och Inwido South. För att illustrera bakgrunden till förändringen presenteras några av dotterbolagen mer ingående på kapitalmarknadsdagen. I det finansiella avsnittet läggs fokus på avkastningen på de senaste fem årens förvärv samt skuldsättningen.

”Som vi kommunicerade den 28 september är syftet med den nya styrmodellen framförallt att få till ett ännu större kund- och resultatfokus inom alla delar av organisationen”, säger Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido. ”I och med den här förändringen försvinner också nuvarande landsorganisationer. Då blev det logiskt att förenkla ytterligare och dela in verksamheten i två rapporterande segment.”

Ta del av presentationen från kapitalmarknadsdagen nedan.