Kapitalmarknadsdag 2022

Dagen inleds av Inwidos vd och koncernchef Henrik Hjalmarsson, som börjar med att summera de tre första kvartalen 2022 och jämför utvecklingen med de finansiella mål som presenterades på kapitalmarknaden ifjol. Han fortsätter sedan med att presentera de fem områdena, nämnda ovan, som bygger värde för våra aktieägare.

”Med rekordhöga energipriser ökar trycket på en omställning till mer energieffektiva byggnader. Det i kombination med våra starka positioner på befintliga marknader – både inom traditionell handel och e-handel, samt en stark balansräkning, som möjliggör fortsatta förvärv, gör att jag ser stora möjligheter även i en svagare konjunktur. Vi är dessutom vana att snabbt justera verksamheten efter både säsong och konjunktur för att försvara vår lönsamhet”, säger Henrik Hjalmarsson.

Henrik Hjalmarsson visar också en kartläggning av den europeiska fönstermarknaden och presenterar Inwidos tre förvärv under året. Förvärvstempot kommer fortsatt att vara högt med en målsättning om att förvärva bolag som ökar omsättningen med 5-10 % årligen. Det finns ofta snabba synergier att hämta vid ett förvärv. Eftersom insatsmaterial ofta står för runt 50 % av kostnaderna gör koncernens gemensamma inköp att det snabbt nås besparingar på från några procent till i vissa fall över tio procent inom ett år.

Jonna Opitz, EVP Communications & Premium, presenterar ett utdrag ur den kommande rapporten ”Future of Homes in tubulent times”, som Inwido gör i samarbete med Kairos Future. Rapporten visar bland annat att konsumenterna, trots ett tuffare ekonomiskt läge, kommer att fortsätta satsa på sina hem, men att fokus snarare kommer att ligga på renoveringar för att minska husets energibehov.

Bo Overgaard Christensen, EVP e-Commerce, visar hur e-handeln inom Inwido utvecklats under året och jämför bland annat utvecklingen med det mål som sattes på kapitalmarknadsdagen 2019. Han visar också hur försäljningen fördelas på våra marknader, Danmark (52,5%), Sverige (13,4%), Norge (12,7%), Tyskland (8,7%), övriga (1%) och intern försäljning (11,7%).

Inwidos hållbarhetsarbete presenteras av Lena Wessner, EVP HR, Organisation & Sustainability​. Hon redogör för arbetet med Science Based Target initiative, som Inwido anslöt till i slutet av 2021. Koncernens koldioxidutsläpp minskade med 39,1% under 2021. Olyckor med förlorade arbetsdagar minskade med 10,5% under tredje kvartalet 2022 och under samma period minskade mängden farligt avfall med 11,4%.

Mads Storgaard Mehlsen, EVP Scandinavia, presenterar utvecklingen i affärsområdet Skandinavien där Sverige utgör 50% av försäljningen, Danmark 41% och Norge 9%. Han visar också aktuell utveckling för Elitfönster som under rullande tolv månader Q3 omsatte 2 453 MSEK med en operationell EBITA-marginal på 5,2%. Under samma period omsatte norska Lyssand-Frekhaug 424 MSEK med en operationell EBITA-marginal på 8,9%.

En finansiell genomgång avrundar kapitalmarknadsdagen. CFO Peter Welin visar Inwidos historiska stabilitet över konjunkturcykler. Ett exempel på det är en organisk CAGR på 4 procent, rensat för förvärv och valuta sedan börsnoteringen 2014. Han visar också att majoriteten av de operativa kostnaderna är rörliga. Till exempel utgör material, installation och frakt 49% av omsättningen medan direkt lön utgör 15%.