Kapitalmarknadsdag, november 5, 2020

Summering av Inwidos kapitalmarknadsdag 5 november 2020

Idag anordnar Inwido en virtuell kapitalmarknadsdag. På mötet presenteras bland annat den uppdaterade strategin för fortsatt tillväxt och förvärv, ökad satsning på den konsumentdrivna marknaden och e-Commerce, Inwidos utvecklade strategi för hållbarhet samt repetition av Inwidos finansiella mål.

Kapitalmarknadsdagen leds av VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson och medverkar gör CFO och vice VD Peter Welin, Asger Drewes Jørgensen, Executive Vice President Affärsområde Syd samt Lena Wessner, Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability.

I sin inledande presentation reflekterar VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson över koncernens utvecklade styrmodell, Inwidos segment-, kanal, geografi och produktpositionering, förvärvs- och tillväxtplan samt arbete för att skapa ett ökat aktieägarvärde. Satsningar som gett goda resultat i det nyligen rapporterade resultatet för kvartal 3.
”Det tredje kvartalet blev Inwidos resultatmässigt bästa kvartal hittills och vi levererade ett starkt resultat, god organisk tillväxt, starka kassaflöden och det sjätte kvartalet i rad med stärkta marginaler. Uppbackad av en positiv konsumentmarknad och en hög tillväxt inom e-handeln ökade nettoomsättningen organiskt med 4 procent till 1 716 MSEK, Operationell EBITA ökade till 247 MSEK (203) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 14,4 procent (12,2). Vi minskade också nettoskuldsättningen till 1,2x operationell EBITDA (2,5x)”.

Asger Drewes Jørgensen, Executive Vice President Inwido Syd, presenterar hur kanal, e-handels- och segmentsstrategier skapar framgång inom konsument- och renoveringsmarknaden.

Lena Wessner, Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability, presenterar Inwidos hållbarhetsarbete och det nya hållbarhetsmålet som innebär att Inwidos verksamheter sammantaget ska halvera CO2-utsläppen till 2030 och 2050 vara koldioxidneutrala.

Det finansiella avsnittet avslutar dagens program. Här konkluderar CFO och vice VD Peter Welin bland annat hur Inwido förbättrat marginalerna under sex kvartal i rad, hur den konsumentdrivna försäljningen fortsatt växa, Inwidos starka kassaflödesutveckling, den ökade avkastningen på operativt kapital, Inwidos finansiella mål samt gruppens försäljning uppdelad per kanal.

VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson sammanfattar avslutningsvis:  

”Som Europas största fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att med fokus på den konsumentdrivna marknaden växa hållbart och lönsamt, organiskt samt genom förvärv och vi fortsätter oförtrutet att rusta Inwido för expansion. Det sker med investeringar i våra affärsenheter, vässade kanal- och segmentspositioner, offensiv utveckling av e-handel och ett intensifierat arbete med värdeskapande förvärv. Vi drivs av ambitionen att leda utvecklingen av fönsterindustrin i Europa och att stärka vår ledarposition samtidigt som vi förbättrar människors liv inomhus, utvecklar medarbetarna och genererar värde för aktieägarna”.

 

 

 

Kapitalmarknadsdag 2020 presentation i PDF (engelsk)