Covid-19

Överlag har covid-19 pandemins negativa påverkan på koncernens verksamheter varit relativt begränsad ur ett operationellt och finansiellt perspektiv. Dock har pandemin utmanat delar av försörjningskedjorna samt effektiviteten i några fabriker.

Management/Exposure

Den fortsatta utvecklingen avseende covid-19 pandemin har stort fokus inom Inwido och bolaget gör sitt yttersta för att säkerställa våra anställdas hälsa, vår inverkan på de samhällen där vi verkar, framförallt i termer av att begränsa smittspridning, samt minimera eventuella negativa verksamhetseffekter. På kort till medellång sikt kan efterfrågan på konsument- och industrimarknaden påverkas och Inwido följer utvecklingen noggrant för att agera om och när situationen kräver det.