Extra bolagsstämma 2016

Inwido AB (publ) (org. nr 556633-3828) extra bolagsstämma hölls fredagen den 26 augusti 2016 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgatan 15 i Malmö.