Extra bolagsstämma 2017

Inwido AB (publ) extra bolagsstämma hölls måndagen den 20 november 2017 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgatan 15 i Malmö.