Klimatrisker

Inwidos verksamhet finns i olika länder med olika grad av utsatthet för klimatrisker. Klimatet ändras och skapar nya förutsättningar för den byggda miljön vilket kan innebära ett behov av klimatanpassning av verksamheten.

Management/Exposure

 Inwido har observerat vissa indirekta klimatrisker och implementerat klimatanpassningsåtgärder där riskerna bedöms vara väsentliga. Inwido verkar inte i kända högriskområden, men med ändrat klimat kommer nya förutsättningar. Detta arbete kommer att fördjupas ytterligare och efterlevnad mot EU taxonomins krav för klimatanpassning pågår.