Konkurrens

Inwido är verksamt på marknader som främst består av ett stort antal lokala konkurrenter men som även inkluderar företag med gränsöverskridande verksamhet.

Management/Exposure

Inwido är Europas ledande leverantör av fönster med en stark marknadsposition i flertalet av sina marknader. Inwido har genom sin storlek en möjlighet att utvinna stordriftsfördelar och dra nytta av ”best practice” inom bland annat inköp, produktutveckling, produktion och processer. Inwido strävar kontinuerligt efter att möta kundernas behov i form av nya innovativa och energieffektiva produkter med attraktiv design. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för koncernens framtida konkurrenskraft.