Marknadsrisk

Efterfrågan på Inwidos produkter påverkas bland annat av aktiviteten på bostadsmarknaden och det generella konsumentförtroendet. Nybyggnationsmarknaden är mer cyklisk än renoveringsmarknaden. Vid en generell ekonomisk nedgång och lägre byggaktivitet kan efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster minska. Politiska beslut kan också ha ett inflytande och påverka kundernas efterfrågan oberoende av konjunkturutvecklingen (se Politiska beslut nedan).

Management/Exposure

Inwido har en närvaro i ett stort antal länder och i olika marknadssegment, vilket till viss del balanserar de olika landspecifika riskerna. Vidare sker en majoritet av Inwidos försäljning i den mindre cykliska konsumentmarknaden. Inwidos verksamhet påverkas också positivt av klimatdebatten och de ökande kraven på energieffektivt boende, vilket inte påverkas nämnvärt av konjunkturen.