Råvarupriser

Inwido är beroende av löpande leveranser av trä, glas, aluminium, beslag med mera. Bristande tillgång kan innebära ökade kostnader och i vissa fall även driftsproblem. Normalt finns det en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på inköps- och kundsidan. Förändrade prisnivåer påverkar Inwidos inköpspriser med en fördröjning på upp till sex månader.

Management/Exposure

Inwido har byggt upp mångåriga relationer med sina viktigaste leverantörer. Inwidos centrala inköpsorganisation samordnar inköp av de stora materialslagen. Genom att centralisera inköpen kan Inwido förbättra sin förhandlingsposition och reducera materialkostnaderna.