Risk för driftstopp

Inwido kan av olika skäl såsom haveri, brand, strejker och naturkatastrofer, drabbas av driftstopp.

Body Second

Inwido genomför tillsammans med försäkringsrådgivare regelbundna riskinspektioner av tillverkande enheter. Resultat av dessa inspektioner används för att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för avbrott och olyckor i verksamheten. Inwido har till viss del möjlighet att flytta produktion till andra enheter, främst inom respektive marknad, ifall någon enhet skulle slås ut.

Inwido strävar också efter ett väl fungerande samarbete med de lokala fackliga organisationerna, vilket minskar risken för konflikter och strejker.