Risk förknippad med leverantörer

Inwidos produkter består av komponenter från flera olika leverantörer. För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är Inwido beroende av att externa leverantörer uppfyller överenskomna krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstider. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att Inwidos leveranser i sin tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga.

Inwido har inte full insyn i sina leverantörers verksamhet och kan följaktligen endast i begränsad omfattning kontrollera att Inwidos arbete för att leverantörernas verksamhet ska bedrivas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt får genomslag. Inwido är därför även utsatt för risken att leverantörer agerar på ett sätt som kan skada Inwidos rykte och varumärken.

Body Second

Inwido har nära samarbeten med ledande leverantörer inom respektive komponentgrupp och reducerar även risken för en eventuell beroendeställning genom försörjning via alternativa leverantörer. Vidare har Inwido utarbetade beredskapsplaner för den mest kritiska komponentförsörjningen, och dessa planer granskas årligen. För att säkra tillgången och öka kontrollen av värdekedjan har Inwido även ett antal egna bolag som bland annat tillverkar isolerglas och beslag samt förädlar aluminiumprofiler.

Inwido har åtagit sig ett ansvarsfullt företagande och vill att detta ansvar ska genomsyra hela värdekedjan. Som en del härav kräver Inwido att samtliga större leverantörer tar del av och skriver under Inwidos uppförandekod för affärspartners.