Risk förknippad med produktutveckling

Inwidos uthålliga intjäning och konkurrenskraft är delvis beroende av förmågan att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar som efterfrågas av kunderna. Under senare år har marknadskraven ökat bland annat vad gäller produkternas energiprestanda. Omfattande och framgångsrik produktutveckling från konkurrenters sida kan medföra risker i form av försämrad försäljning för Inwido, liksom att Inwido i framtiden måste investera betydande ytterligare belopp i egen produktutveckling. Vidare kan företag som för närvarande arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Inwidos verksamhetsområden.

Body Second

Genom Inwidos starka marknadsnärvaro fångas förändringar, trender och nya krav upp från kunder och andra intressenter, vilket ligger till grund för en fokuserad satsning på en kontinuerlig vidareutveckling av produktportföljen. En viktig del av Inwidos strategi är att utveckla nya produkter inom de områden Inwido bedömer som viktiga för en fortsatt tillväxt och för att bevaka marknadsandelar. Inwido prioriterar bland annat utvecklingen av nya produkter för det smarta hemmet.