Risk för reklamationer och produktansvar

Inwido kan drabbas av kostnader för att rätta till fel i levererade produkter och i förekommande fall installation samt eventuella skadeståndsansvar rörande person och egendom.

Body Second

Inwido eftersträvar att begränsa dessa risker genom att följa lokalt anpassade rutiner för kvalitetssäkring samt genom omfattande tester av koncernens produkter. Under 2023 uppgick reklamationskostnaderna till 2,0 (1,8) procent av nettoomsättningen.