Skatterisker

Inwido bedriver verksamhet i flera länder. Verksamheten, inklusive genomförandet av transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med Inwidos tolkning av tillämpliga skattelagar, skatteavtal och andra bestämmelser på skatterättens område samt berörda skattemyndigheters krav. Det är inte säkert att Inwidos tolkning av nämnda lagar, avtal, andra bestämmelser samt krav i alla delar är korrekt.

Management/Exposure

Inwido arbetar efter riktlinjerna i Inwidos internprispolicy.