"Det finns en stor potential i energieffektiviseringar"

Möt Annika, Head of sustainability at Inwido, om den nya rollen.

Välkommen till Inwido Annika Hansson. Du börjar nu i veckan den nya rollen som Head of sustianability development. Vad kommer du att jobba med?
"Jag kommer att jobba med att utveckla, leda, planera och följa upp Inwidos hållbarhetsarbete och rapportering. Sedan ser jag fram emot att samarbeta med våra Business units för att hjälpa dem utveckla hållbarhetsarbetet i deras egna organisationer. Sedan ska jag stärka och utveckla Inwidos hållbarhetsstrategi tillsammans med min chef Lena Wessner och resterande del av koncernledningen."

Vad har du gjort tidigare?
"Mina första 10 år jobbade jag med olika energi- och miljöfrågor kopplade till husbyggnation. Därefter har jag jobbat med hållbarhetsfrågor på NCC i olika stabsroller med hållbarhetscontrolling, rapportering, skapande av KPI:er, strategiarbete med mera."

Vad var det som fick dig intresserad av hållbarhet?
"Miljöfrågan har alltid funnits med! Intresset kommer från en uppväxt på Österlen där man lever nära ”allt vackert” och nedsmutsning, bristen på biologisk mångfald och slöseri med resurser blir så synligt. Det blev sedan naturligt att utbilda mig till civilingenjör i ekosystemteknik vid LTH. Hållbarhet är roligt att jobba med och jag gillar komplexiteten i frågan med att ambitioner om att ständigt minska sin påverkan finns samtidigt som företag vill utveckla sin verksamhet och ha en god ekonomi. Det gäller att våga och kunna prioritera bland det som verksamheten har rådighet över, arbeta effektivt med detta och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. Samarbeten, samtal och stöd i vetenskapen är centralt för att lyckas."

 

Vilken potential ser du i energieffektiviseringar, som nu är en så het fråga?
”Potentialen är stor! Politiken har stor betydelse för att putta våra beteenden i rätt riktning och jag tror det skulle vara bra med tydliga incitament för att minska på energiförbrukningen. På Inwido ser jag mycket fram emot att lära känna hela organisationen och vara en del av att sprida goda exempel och idéer samt stötta verksamheten och samtidigt driva hållbarhetsarbetet framåt. Vi har hållbarhetsmål inom energianvändning och här måste vi se till att siffrorna ständigt rör sig i rätt riktning. Att våra produkter sedan innebär att byggnader får en lägre energianvändning och därmed hjälper samhället reducera sitt energibehov är ju väldigt positivt."
 

När du inte jobbar. Vad hittar du på då?
"Jag har familj och ganska små barn, 4 och 9 år, så vardagen består av familjelivet och barnens aktiviteter, men när jag får bestämma familjens helg så packar vi lunch och fika och tillbringar en solig dag i svampskogen och utforskar miljön och nya svampsorter."