En dansk solskenshistoria

Sedan 2012 samarbetar Inwidos danska dotterbolag Outline Vinduer med Vesthimmerlands kommun i ett framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt. Personer som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till praktikplatser som i många fall leder till ett fast arbete inom Outline. Bolaget tar socialt ansvar och öppnar upp möjligheter till arbetsträning, praktikplatser och förhoppningsvis anställning för de som är redo för nya utmaningar.

Outline Plus är den avdelning inom Outline Vinduer som tar emot de som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det kan vara ungdomar, nyanlända danskar och långtidssjukskrivna. I början av 2019 ingår ett 30-tal personer som via projektet får möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden permanent. 

Nya möjligheter och utmaningar för den som är redo

Praktikplatserna skräddarsys för varje deltagare så att hänsyn kan tas till varje enskild individs specifika förutsättningar. Det är dock viktigt att det ställs krav på praktikanterna när det till exempel gäller att samarbeta, komma i tid och viljan att utvecklas som anställd.

“Vi på Outline tycker om att ta ett socialt ansvar, säger Jens Sørensen, VD på Outline. Det handlar mycket om att lära praktikanterna hur man klarar av ett jobb på bästa möjliga sätt. Vi är verkligen stolta över projektet och samarbetet med kommunen har hittills varit mycket positivt och framgångsrikt. Tillsammans har vi gett många personer en ny chans in i arbetslivet. Och det kommer vi att fortsätta med.” 

För Outline har projektet även inneburit positiva konsekvenser genom att man hittat en ny rekryteringsväg för verksamheten. 2018 kom hela 20 procent av företagets nyanställda in via projektet Outline Plus.

När kommun och näringsliv verkligen lyckas 

Även Vesthimmerlands kommun betraktar projektet som framgångsrikt och något som man kommer satsa vidare på.

“Outline Plus är ett bra exempel på vad vi kan uppnå när kommun och näringsliv samarbetar, säger Lone Lollesgaard medborgaransvarig på Vesthimmerlands kommun. Projektet har varit en stor framgång sedan dag ett och vi ser fram emot att tillsammans med Outline hjälpa ännu fler arbetslösa in på arbetsmarknaden.”