Ett verktyg för bättre hälsa och ökad säkerhet

Inwidos Skade & Tillbuds rapport (Health & Safety Alerts) är vårt effektiva verktyg för att varna, förhindra och hantera incidenter på arbetsplatsen. Det är ett lättanvänt kommunikationsverktyg som används inom hela Inwido-koncernen. På vårt dotterbolag CWG Choices i Storbritannien har det inneburit förbättrade arbetsförhållanden, minskat antal arbetsplatsolyckor och bättre hantering av incidenter. 

Införandet av Skade & Tillbuds rapporten inom hela Inwido-koncernen 2016 har dessutom medfört att frågor som rör hälsa och säkerhet hamnat högre upp på dagordningen. Vi tar dessa frågor på stort allvar och kan tack vare verktyget uppmärksamma och få en tydlig bild av statusen inom arbetsmiljöområdet. 

Användarvänligt och effektivt

Skade & Tillbuds rapporten är enkel att använda. När en olycka eller incident inträffat, fyller man i ett digitalt formulär som sedan distribueras ut till Inwidos dotterbolag.

"Det här gör det möjligt att dela information och ge konkreta exempel på vilka åtgärder som vidtagits, säger Scott Wollaston, Health and Safety Coordinator på CWG Choices UK. Det leder till förbättrade arbetsprocesser för att förhindra olyckor och förbättra arbetsmiljön."

Scott menar dessutom att Skade & Tillbuds rapporten är ett tydligt exempel på att Inwido verkligen tar hälso- och säkerhetsaspekterna på största allvar. Helt enkelt att det finns ett stort engagemang för att kontinuerligt skapa bättre arbetsförhållanden inom hela koncernen.

Ovärderlig information för att arbeta proaktivt

Tack vare Skade & Tillbuds rapporten kan Inwido kontinuerligt bygga upp en kunskapsbank inom hälsa och säkerhet. Det skapar möjligheter att visa på lösningar och åtgärder som ingen tänkt på tidigare.

"Jag är djupt imponerad över hur ett sådant enkelt verktyg kan göra en så stor skillnad när det gäller att identifiera och skapa lösningar som förbättrar arbetsförhållandena, säger Scott Wollaston. Genom att dela information kan vi på ett effektivt sätt hitta orsaker, skapa åtgärder och rekommendationer som förhindrar att olyckor upprepas. Allt för att våra medarbetare ska få en säkrare och mer hälsosam arbetsplats.