Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse

Claes Isaksson – VD Diplomat dörrar

Varför är hållbarhet viktigt för dig?

Hållbarhet är ett ämne som spänner över allt vi sysslar med för att bidra till en bättre miljö med minskade utsläpp. Helt enkelt för att ge kommande generationer en bra framtid. Dessutom handlar det om att vi ska driva vår verksamhet med hög etik och moral för anställda, kunder, leverantörer och samhälle.

Hur har Diplomat dörrar bidragit till ökad hållbarhet 2021?

- Vårt enskilt viktigaste bidrag handlar om våra produkter, dvs ytterdörrar med väldigt låga U-värden som skapar förutsättningar för energieffektiva villor och fritidshus. Därtill jobbar vi med både processer och produkttillverkning för att minska vår övergripande miljöpåverkan. Under året har vi exempelvis energieffektiviserat vår uppvärmning samt gått över till fjärrvärme,
viktiga satsningar som väsentligt sänker våra koldioxidutsläpp. En stor investering i måleriet är också genomförd så att vi kan optimera målningsprocessen och färgförbrukningen, samt även spara energi.

Kommer dina hållbarhetssatsningar att öka och hur?

- Hållbarhetsfrågorna är redan idag högt på agendan och kommer ytterligare att växa i betydelse. Vi driver framöver ett flertal ambitiösa projekt och aktiviteter för att löpande effektivisera processer och produktframställan. För en alltmer hållbar värld.