Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef om varför ett hållbart Inwido skapar hållbara värden

Henrik Hjalmarsson – VD och koncernchef

Varför är hållbarhet viktigt för Inwido?

- För oss är det självklart med höga ambitioner inom långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare och övriga intressenter. För att kunna leverera på dessa ambitioner måste vår verksamhet kontinuerligt bli mer hållbar, med utgångspunkt i ett cirkulärt tänkande, med så låga avtryck som möjligt på vår omvärld, samtidigt som våra produkter skapar så mycket värde som möjligt inom energieffektivitet. Det är inte bara vad våra aktieägare och konsumenter förväntar sig. Att undvika miljörisker undviker också ökande kostnader för påverkan på vår omvärld och det är faktiskt vad man rimligen kan förvänta sig av en ansvarstagande större organisation.

Hur kan Inwido bidra till en mer hållbar värld?

- Våra största bidrag kommer i två former. Dels hur vi successivt förbättrar våra produkters förmågor att bidra till en hållbar livsstil genom att spara energi i hem, på kontor och i andra inomhusmiljöer. Europas fastighetsbestånd står för ungefär 40% av de samlade koldioxidutsläppen och att minska dessa är viktigt för Europas klimatambitioner. Dels handlar det om hur vi ansvarsfullt kan minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva påverkan på miljön, på våra medarbetares hälsa och välmående och på samhället runt oss. Vi måste sträva efter att bland annat minska utsläpp av växthusgaser och avfall, att stimulera och motivera våra medarbetare till utveckling och att bidra till samhällsutvecklingen i vår närmiljö.

Hur driver Inwido hållbarhetsfrågan?

- Att utveckla våra hållbarhetsplaner och aktiviteter samt att följa resultaten av våra insatser är en helt integrerad del av vår affärsstrategi. Exempelvis har vi i vårt arbete med strategin i våra affärsenheter alltid separata djupdykningar i deras hållbarhetsplaner, förankrat i deras affärsstrategier. Vi har utvecklat och följer upp strukturerade nyckeltal som tydligt mäter framgångar och utmaningar så att vi kan anpassa aktiviteterna för att skapa bättre resultat. Slutligen har alla VD:ar i koncernen, liksom koncernledningen, en del av sin rörliga ersättning baserat på utfallet av hållbarhetsarbetet, för att stimulera fokus och driv i de här frågorna.

Vilka hållbarhetsframsteg har varit viktiga under 2021?

- Jag är glad över att vi åtagit oss anslutning till Science Based Target initiatives för att sänka våra utsläpp av växthusgaser och att vi är i färd med att sätta ambitiösa mål för att kunna leva upp till 1,5-gradersmålet. Jag gläds också åt att vi under året fortsatt vårt hållbarhetsarbete med ökad intensitet.