Lena i intervju om ambitioner inom ledarskap och medarbetarskap

Möt Lena - Executive Vice President Human Resources, Organization & Sustainability. Intervju om ambitioner inom ledarskap och medarbetarskap.

Inwidos affärsenheter verkar i en föränderlig värld. Digitalisering, nya designtrender och energieffektiviseringar påverkar hela tiden medarbetarnas vardag. Att lyckas rekrytera, utveckla och behålla engagerade ledare och medarbetare är därför en betydande konkurrensfaktor för Inwidokoncernen.

I intervjun nedan med Lena Wessner, får du veta mer om satsningarna på ledarsskapsfrågor.

Varför är ledarskapsfrågor så viktiga för Inwido?

- Ett gott ledarskap är en viktig framgångsfaktor för alla verksamheter och den största skillnaden mellan fantastiska företag och rent ut sagt dåliga. Att värna om och utveckla humankapitalet har en direkt koppling till företags framgång och potential. Därför arbetar vi målmedvetet för att utveckla vårt ledarskap och för att skapa förutsättningar för ett ännu bättre medarbetarskap.

Hur stöttar Inwido sina bolag inom HR-utveckling?

- Från koncernen arbetar vi strategiskt stöttande med processer och vägledning, från rekrytering och introduktion till medarbetarundersökningar, utvecklingsinsatser och avslut. Ambitionen är att Inwido-bolagen ska bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken med starka företagskulturer och engagerade medarbetare.

Vad tycker du kännetecknar en bra arbetsplats?

- Engagemang, arbetsglädje, meningsfullhet, inkludering, god kommunikation och stora möjligheter till personlig utveckling. Det är några ingredienser i en stark och hållbar arbetsmiljö där människor växer samtidigt som de utvecklar företaget och gör skillnad för sina kunder.