Med Inwido som ägare kommer vi att växa oss större och starkare

I april 2021 förvärvade Inwido det familjeägda företaget Metallityö Välimäki Oy. Med förvärvet ser Inwido möjligheter till ökad organisk tillväxt på marknaden för stål- och aluminiumdörrar samt glasfasader i Finland. För säljarna, Kimmo och Tommi Välimäki, är visionen nu att bygga ett ännu större företag. Det här är deras historia.

 

- 40 år efter att vår pappa Jorma startade företaget insåg vi att vi behövde en injektion av kunskap och resurser för att ta nästa steg på vår tillväxtresa, säger Tommi Välimäki som har drivit verksamheten med sin bror Kimmo sedan 2002.

Metallityö Välimäki Oy har cirka 45 anställda och driver sin verksamhet i Nokia. I den dagliga verksamheten driver Tommi försäljning och marknadsföring och Kimmo ansvarar för produktionen. Den välskötta verksamheten har en stark marknadsposition, solid ekonomi och dedikerad personal

 

Så man kan fråga sig ... varför bestämde sig Tommi och Kimmo för att sälja?

- Eftersom vi vill ha skapa mer värde för vår personal och kunder i framtiden. Genom att samarbeta med en stark ägare säkerställer vi utvecklingen av verksamheten och har resurser och kunskap för att göra ett bra företag ännu bättre, säger Kimmo.

- Att vara en del av Inwido-familjen och i nära samarbete med Inwidos stora affärsenheter i Finland utnyttjar vi ett kraftfullt försäljnings- och marknadsföringsnätverk och drar stor nytta av Inwidos inköpsposition, säger Tommi.

Att sälja är ett stort beslut

Så efter 40 år av familjeägande ... var det ett svårt beslut att sälja Metallityö Välimäki Oy?

- Ja absolut. Särskilt beslutet att faktiskt sälja var tufft. Men när vi insåg att vi kunde bli en del av Inwidogruppen gick känslan från tvivel till glädje. Inwido är ett bra hem för oss och vår vision är nu mycket tydlig. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att vara Finlands bästa och ledande stål- och aluminiumdörrverksamhet, säger Tommi Välimäki, VD för Metallityö Välimäki Oy.