Miljöaspekten är med i alla beslut

Jens Sörensen – VD Outline

Varför är hållbarhet viktigt för dig?

Personligen vill jag lämna över en hållbar värld till mina barn och deras barn. Om vi alla bidrar och strävar för ökad hållbarhet kan vi lämna jorden i så gott skick som möjligt till kommande generationer. Det innebär att jag måste tänka på hållbarhet både
privat och i min professionella gärning.

Hur har Outline bidragit till ökad hållbarhet 2021?

- På flera områden! Under året lanserade vi 100% förnybar el i vår verksamhet och arbetade strukturerat med att minska spill och avfall i tillverkningen. Men den största insatsen för ökad energihushållning står våra produkter för. Varje gång våra nya fönster ersätter äldre fönster sänks energiförbrukningen och under 2021 togs ännu ett stort steg i byggreglerna som ökar energieffektiviteten. I Danmark har vi nu implementerat byggreglerna BR18 vilket innebär att treglasfönster ersätter tvåglasfönster, allt för att minska energianvändning i hem och fastigheter. Inom social hållbarhet har vår ”fabrik i fabriken”, Outline Plus, fortsatt att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden, efter exempelvis en längre tids sjukdom.

Kommer dina hållbarhetssatsningar att öka och hur?

- Självklart öka! I allt vi gör, oavsett om det är nyinvesteringar eller utveckling av nya produkter, är miljöaspekten med i besluten. Vi ska ge mer än vi tar och inspirerar såväl medarbetare som kunder att göra det samma. Vi har lärt oss mycket
av Covid-pandemin och idag ersätter exempelvis videomöten många resor och med ett internt fokus på hållbarhet, nya beräkningsmodeller och täta samarbeten med leverantörer höjer vi steg för steg ambitionen och resultaten av våra hållbarhetsansträngningar. För nutid och framtid.