Så satsar Pihla på medarbetarskap

I Finland finns ett av Inwidos största företag, Pihla Group Oy. Fönsterbolaget arbetar för att erbjuda en allt bättre arbetsplats för sina 600 medarbetare. Med ett särskilt fokus på engagerat medarbetarskap och ett nytt ledarskapsprogram höjs nu ambitionerna.

- Att skapa en attraktiv arbetsplats är resultatet av ALLA medarbetares insatser! Företagsledningen har förstås till uppgift att investera resurser och kunskap i HUR vi vill utveckla arbetsmiljön, men det är bara genom personligt engagemang vi kan lyckas, säger Marko Kohvakka, HR direktör på Pihla Group.

Med 600 medarbetare, varav 350 arbetar i tre fabriker, är det en grannlaga uppgift att utveckla medarbetarskap och ledarskap. Utöver säkra arbetsplatser, moderna hjälpmedel, möjlighet till utbildning och avancemang, friskvård och goda villkor, höjer nu Pihla Group ambitionsnivån. Under 2020 förstärks satsningen på att föra ut allt mer ansvar till medarbetarna.

- Vi vill skapa en ”entreprenöriell anda” med ökat personligt mandat och möjligheter att påverka sin arbetsplats. För alla! Av erfarenhet vet vi att när vi människor får utveckla och utvecklas, då mår och presterar vi bättre. I vardagen handlar detta om att ledare ska vara närvarande, nyfikna och duktiga på feedback och uppmuntran, säger Marko och lägger till: Att delegera uppåt är enkelt, att delegera nedåt svårare, men ett recept för att vara en bra arbetsplats, konstaterar Marko.

Möjligheter till påverkan a och o

Med Pihla Groups satsning på “Lean Groups” uppmanas och stimuleras medarbetare att presentera förbättringsförslag och utvecklingsinitiativ på sin arbetsplats. Vissa ideer, exempelvis produktions, miljö- eller säkerhetsförbättringar, kan förverkligas omgående. Andra behöver mer tid och större resurser.

- Det är viktigt att vara lyhörd för nya ideer och att lyssna på våra medarbetare som bäst förstår hur exempelvis produktionen ska utvecklas. Det är knappast överraskande att påstå att nöjda medarbetare bidrar till ett hållbart bättre affärsresultat, varför vi vore direkt dumma om vi inte lyssnade noga på medarbetarnas ideer, säger Marko.

I Pihla Groups mentorsprogram kan engagerade medarbetare få sin egen mentor för att utvecklas och med tiden växa in i en ledarroll.

Det lilla extra, för den stora skillnaden

Låga sjukskrivningstal och en nollvision för tillbud och olyckor är en plattform på vilket Pihla Groups anställda utvecklas som medarbetare. I fabrikerna arrangeras regelbundet aktiviteter och teambuilding, som också handlar om livet utanför arbetet. Familjemedlemmar och barn bjuds in till arbetsplatsen och medarbetare får varje år bidra med samhällsinsatser, på exempelvis skolor och inom äldrevård.

- Eftersom vi är en del av samhället ska vi också ge tillbaka till de familjer och samhällsfunktioner som vi direkt eller indirekt är beroende av. Det stärker vår interna stolthet och vi blir starka ambassadörer för vårt bolag, vilket inte minst är viktigt för att fortsätta rekrytera engagerade medarbetare i framtiden, avslutar Marko Kohvakka.