Ett bra år med stark organisk tillväxt

PR summering Q4 med KPI-tabell_SWE

VD & koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar kvartal fyra och helåret 2021

”2021 blev Inwidos bästa år hittills. Nettoomsättningen ökade till 7 725 MSEK (6 681), operationell EBITA ökade till 992 MSEK (712) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,7 procent (10,9). 2021 överstiger våra nya finansiella mål och avkastningen på operativt kapital uppgick till hela 16,9 procent tack vare god vinstutveckling och minskad nettoskuld”.

”Även årets fjärde kvartal var ett styrkebesked med en tillväxt om 21 procent (organiskt 19 procent). Nettoomsättningen ökade till 2 175 MSEK (1 798). Operationell EBITA ökade till 244 MSEK (231) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 11,2 procent (12,9). Den lägre marginalen beror på ett turbulent kvartal med ökande kostnader för insatsvaror som vi möter med kontinuerliga prisökningar. Vi avslutade året med en orderingångsökning på 7 procent och hade vid årets slut en orderstock som var 62 procent högre än vid motsvarande period i fjol”.

”Affärsområde Syd utvecklades med stark tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade organiskt med 17 procent, operationell EBITA steg till 175 MSEK (144) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 19,7 procent (18,8). Affärsområde Nord växte starkt men upplevde samtidigt en marginalpress. Försäljningen steg med 25 procent (organiskt 21 procent), operationell EBITA ökade till 75 MSEK (73) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 6,1 procent (7,4)”.

”Med en stark orderbok i ryggen och en stabil aktivitetsnivå inom såväl konsument- som industrimarknaden ser vi fortsatt positivt på det korta perspektivet för vår verksamhet. Vi räknar fortsatt med stigande materialkostnader och kompenserar löpande detta med prishöjningar i marknaden, dock med ett visst naturligt eftersläp. I det längre perspektivet ser vi en fortsatt stark efterfrågan på energieffektiva fönster och dörrar i linje med Europas allt större hållbarhetsfokus. För att ta nästa steg på tillväxtresan sätter vi nu tydlig kurs mot ökad tillväxt för hela organisationen. Med en ny organisation med tydligt utpekade tillväxtområden och med resurser dedikerade till detta ska vi utveckla ett ännu starkare Inwido”.

För pressrelease med KPI tabell se PDF

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com