Förbättrad marginal i en utmanande marknad

PRM-Q42023-swe

I det fjärde kvartalet 2023 stärker Inwido bruttomarginalen för fjärde kvartalet i rad, förbättrar kassaflödet och avslutar året med en fortsatt låg skuldsättning trots att det största förvärvet hittills genomfördes under året. Resultaten visar på kraften i affärsmodellen och möjliggör fortsatta satsningar framåt trots tuffa marknadsförhållanden.   

Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 13%, organiskt -21%, främst kopplat till de minskade volymerna inom nybyggnation i Sverige och Finland. Operationell EBITA uppgick till 290 MSEK (315) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,7 procent (12,1). Den totala orderingången är oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-6 procent justerat för förvärv). Sidey Group, Inwidos största förvärv hittills, har sedan juli bidragit positivt till koncernen.

”Att vi under dessa marknadsförhållanden inte bara lyckas försvara utan också förstärka vår marginal är något jag är stolt över. Samtidigt är jag medveten om att vi verkar på en utmanande marknad och att vi befinner oss i de kalla vintermånaderna när konsumenter är mindre benägna att byta fönster”, kommenterar Peter Welin, CFO och tillförordnad VD och koncernchef.

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf. 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, CFO och tillförordnad VD och koncernchef 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Annika Falk, VP Communication & PR
Tel. 070-602 1371, annika.falk@inwido.com