God tillväxt och rekordstor orderstock

För pressrelease med KPI tabell ladda ner PDF

Den positiva starten på 2022 håller i sig under andra kvartalet. Inwido ökar nettoomsättningen med 23% till 2 475 MSEK (2 009) med en operationell EBITA på 297 MSEK (267), vilket är den högsta vinsten för ett andra kvartal hittills. Även orderstocken på 2 687 MSEK är på en rekordnivå.  Den operationella EBITA-marginalen minskade något till 12,0 procent (13,3).

”Vår organiska tillväxt är fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet har förvärvat Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv månader”, kommenterar VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson.

Verksamheten i affärsområdena Skandinavien och Östeuropa präglades av fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet. I Västeuropa ger förvärvet av Dekko Window Systems under Q1 tydligt resultat genom kraftigt ökad försäljning och vinst. Här har verksamheten på Irland också ökat både omsättning och vinst. Affärsområdet e-Commerce har däremot fortsatt utmaningar. Implementeringen av de nya maskininvesteringarna har, under de första två månaderna av kvartalet, påverkat produktionseffektiviteten negativt. Detta i kombination med  ökade satsningar för långsiktig tillväxt, en ogynnsam produktmix, samt att jämförelsetalen från 2021 är på en historiskt mycket hög nivå, har försämrat vinstmarginalen.

”Vi går in i tredje kvartalet med en rekordstor orderstock samtidigt som orderingången visade en viss avmattning i slutet av kvartalet. Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden med stigande energipriser, inflation och höjda räntor medför i det korta perspektivet att konsumenternas disponibla inkomster krymper. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med konsumenternas stora intresse för innemiljö kombinerat med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi”, skriver Henrik Hjalmarsson avslutningsvis i kvartalsrapportens vd-ord.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com