Inbjudan till presentation av Inwidos bokslutskommuniké och rapport för Q4 2023

Inwido kommer att publicera bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2023, den 8 februari kl. 07:45. En webcast och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls samma dag kl. 10:00. Rapporten presenteras av Peter Welin, CFO och tillförordnad VD och koncernchef. 

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan också följas direkt via webbsändning på: https://www.inwido.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer

Här hittar du också presentationsmaterial för mötet innan det börjar. Det kommer också att vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på Inwido.com.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. I webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/inwido-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. I telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047299

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:
Annika Falk, VP Communication & PR
Tel. 0706-021371, annika.falk@inwido.com