Inwido fortsätter konsolideringsresan och förvärvar Dekko Window Systems Ltd

Press SWE Inwido-220302

Med förvärvet av Dekko Window Systems i Storbritannien, specialiserade på fönster och dörrar, entré- och vikdörrar samt altandörrar i PVC, aluminium och kompositmaterial, adderar Inwido ytterligare en framgångsrik verksamhet till affärsområde Västeuropa. Bolaget har cirka 200 anställda och en produktionsanläggning i utkanten av Manchester. Det senaste verksamhetsåret omsatte bolaget motsvarande ca 280 miljoner kronor.

Dekko Window Systems Ltd grundades 2008 av Gary Torr och Kurt Greatrex som nu säljer företaget till Inwido för att säkerställa en fortsatt god utveckling och expansion av bolaget. Dekko säljer sina produkter till konsumentmarknaden, husbyggare och via arkitekter till både kommersiella fastigheter och nybyggnation.

Verksamheten kommer att fortsätta drivas som en separat affärsenhet inom affärsområde Västeuropa samtidigt som bolaget bland annat kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation samt övriga affärsenheter i Storbritannien.

- Förvärvet av Dekko Window Systems stärker vår närvaro i Storbritannien som är en av Europas största marknader för fönster och dörrar. Vi tar över ett välskött och framgångsrikt företag med ett starkt produkterbjudande och god organisk tillväxtpotential. Förvärvet är ännu ett steg mot att förverkliga våra ambitiösa tillväxtmål, säger Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef för Inwido.

- Inwido är en ledande, ansvarstagande och framgångsrik fönster- och dörrkoncern som vi ser fram emot att bli en del av. Genom att ladda vår verksamhet med Inwidos kompetens och styrkeposition ser vi goda möjligheter att accelerera vår egen utveckling och fortsätta ta marknadsandelar på den engelska marknaden, säger Gary Torr, VD och en av grundarna till Dekko Window Systems Ltd.

Förvärvet av Dekko Window Systems Ltd finansieras genom tillgängliga likvida medel och kommer ha en marginellt positiv påverkan på Inwidos vinst per aktie under 2022. Köpeskillingen ligger i linje med Inwidos gängse multiplar. Ägarna behåller 30 procent av aktierna under en period om minst tre år. Köpeskillingen för resterande aktier kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för Dekko Window Systems Ltd.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Tobias Rydergren, PR & Kommunikation
Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com