Inwido minskade koldioxidutsläppen med 22% – klimatambitionen för 2030 redan uppnådd

Pressmeddelande som pdf

Inwido har minskat koldioxidutsläppen per fönsterluft med 22 procent från 2021 till 2022. Det innebär att utsläppen per fönsterluft från de egna verksamheterna (scope 1 och 2) mer än halverats jämfört med 2019 och därmed har koncernens klimatambition för 2030 redan uppnåtts. Förutom detta har Inwido under 2022 också ökat andelen av försäljningen av fönster och dörrar som är förenlig med EU Taxanomins kriterie för att signifikant bidra till begränsning av klimatpåverkan till 65% (61).

Inwidos klimatambition presenterades första gången på kapitalmarknadsdagen 2020 och innebär att klimatutsläppen, från egna verksamheter, ska halveras till 2030, jämfört med 2019. Koncernen ska sedan vara koldioxidneutral senast 2050. Med en utsläppsminskning på 22 procent under 2022 har utsläppen redan halverats, åtta år tidigare än vad som sattes som ambition.

”Jag är imponerad av de snabba åtgärder som genomförts ute i våra affärsenheter för att minska koldioxidutsläppen. Det gör att jag med stor tillförsikt ser fram emot det arbete vi nu gör inom ramen för Science Based Targets initiative, för att kartlägga och sedan tillsammans med våra leverantörer även påverka utsläppen inom scope 3, samtidigt som resan mot klimatneutralitet inom vår egen verksamhet fortsätter med oförminskad styrka”, säger Henrik Hjalmarsson, vd och koncernchef för Inwido.

Under 2022 har Inwido också ökat andelen av försäljningen av fönster och dörrar som är förenlig med EU Taxonomins kriterie för att signifikant bidra till begräsning av klimatpåverkan till 65 procent från 61 procent 2021. Målet är att nå 75 procent till 2030. Under året har dessutom energianvändningen i koncernen minskat med 5 procent.

”Med tanke på det stora bidrag våra fönster och dörrar gör för att minska energianvändning och utsläpp är jag stolt och glad över takten i vilken vi också gör förändringar internt. Samtidigt har vi stor respekt för den uppgift som ligger framför oss. Vi vill vara med och driva den gröna omställningen, men inser att det finns mycket och stort arbete kvar”, säger Henrik Hjalmarsson.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Tobias Rydergren, PR & Kommunikation
Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com